Black 6 Pack EMS Abs Stimulator Abdominal Trainer Belt (Unisex)

 1,000

Hurry, Only 20 left.
Highlights:

यसले शरिरको Muscles लाई Tight र Strengthen गरी तपाईंको शरिर लाई राम्रो Shape मा ल्याउदछ्
📌यसमा 6 तरिकाको Mode छ जसले 10 तरिकाको Option ले Fat Burn गर्न सक्नुहुन्छ
📌यस्ले पेटको Fat Burn गरी Muscles Tight गराउना सक्नुहुन्छ

Category:
Description

Description

यसले शरिरको Muscles लाई Tight र Strengthen गरी तपाईंको शरिर लाई राम्रो Shape मा ल्याउदछ्
📌यसमा 6 तरिकाको Mode छ जसले 10 तरिकाको Option ले Fat Burn गर्न सक्नुहुन्छ
📌यस्ले पेटको Fat Burn गरी Muscles Tight गराउना सक्नुहुन्छ

My Shopping cart

Close

No products in the cart.

Shopping Now

Login & Signup