Sale!

Knee Warmer For Cold

 999.00  600.00

# यसले तपाइको घुडा चिसो बाट बचाउछ |
# भित्र बाकलो FUR भएको |
# यो अरु KNEE WARMER भन्दा लम्बाए लामो छ |
# हलुका तथा नरम् |
# सबैको लागि हुने ( बुडापाका तथा bike चलाउनेको लागि बिसेसे)

100 in stock

SKU: KNEE-WARMER Category:

Description

# यसले तपाइको घुडा चिसो बाट बचाउछ |
# भित्र बाकलो FUR भएको |
# यो अरु KNEE WARMER भन्दा लम्बाए लामो छ |
# हलुका तथा नरम् |
# सबैको लागि हुने ( बुडापाका तथा bike चलाउनेको लागि बिसेसे)